1523488_209512089243941_948510025_o-removebg-preview

Lagadministration

Medlemsregister i MyClub

Alla spelare och ledare som ingår i ett lag ska finnas registrerade i MyClub. Lagadministratören kan ändra information om en medlem som är kopplad till sitt lag. En medlem kan vara noterad som en spelare i ett lag och ledare i annat.

En spelare ska ligga i listan över ordinarie spelare i det lag som spelaren har som grundtillhörighet. Om en spelare också kommer delta på andra lags aktiviteter ska spelaren då ligga som ”inlånad spelare”.

Hemsida och nyheter

Lagens sidor administreras av respektive lag genom en koppling mellan gruppen i MyClub och hemsidan. Kalendern hämtas från aktiviteter som registreras i Myclub. Spelarförteckningen hämtas också från gruppens medlemmar i MyClub.

Nyheter som lagen lägger in kan publiceras på föreningens övergripande nyhetssida om det väljs när nyheten läggs in. Lathund Skapa nyhet på hemsidan via MyClub.

Närvaroregistrering - LOK-stöd

Under uppdatering.

När laget deltar i tex en turnering ska en aktivitet per dag registreras….

Lagorganisation

Under uppdatering