1523488_209512089243941_948510025_o-removebg-preview

Vår verksamhet

Vår verksamhet

Idag bedriver Spånga Handboll ungdomsverksamhet fr o m 6 års ålder i alla åldersklasser för såväl flickor som pojkar. Sedan 2002 bedrivs också Handbollsskolan som är en bra inkörsport för barn/ungdom som vill prova på handboll och bekanta sig med Spånga Handboll som förening.

Vi har även seniorverksamhet på damsidan med ett representationslag i Division 3 och ett oldgirls-lag (ett s.k.Trim-lag). På herrseniorsidan är vi representerade i Division 4 samt har ett reservlag.

Föreningen har över 600 aktiva spelare och har sitt huvudsakliga upptagningsomrade i norra och västra Stockholm och är den enda verksamma handbollsföreningen inom upptagningsområdet. Föreningen har tillsammans med våra duktiga och engagerade ledare satt som långsiktig målsättning att öka antalet barn och ungdomar i vår verksamhet Som en del i att utveckla handbollen i denna del av Stockholm Stad vi vill också verka för att ungdomar i vårt område får en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet.

Många föräldrar stödjer oss i detta och vill att deras barn skall finnas i vår verksamhet just av det skälet. I den verksamhet som vi bedriver är att vinna inte det mest väsentliga utan att trivas och utvecklas som individ och kollektiv.

Medlemsskap & avgifter

För att bli medlem kontakta kansliet på

Spånga Handbollklubb
BOX 5036
165 10 HÄSSELBY


Telefon: 0703-790 710
Epost: kansliet@spangahandboll.se
Medlemsavgifter och aktivitetsavgifter för säsongen 2021/2022:

Medlemsavgift: 200 kr

(erläggs av samtliga aktiva spelare, idrottsledare och föreningsledare)

Aktivitetsavgift:

(erläggs av aktiva spelare i tillägg till medlemsavgift)

Licensavgift: 300 kr

Tillkommer för de födda 2006 och uppåt och är en av förbundet fastställd obligatorisk avgift (försäkring).

Alla medlems- och aktivitetsavgifter erläggs som helårsavgift. Vid start efter årskiftet kan reduktion medges. Betalning av avgifter kan efter godkännande delas på två terminsbetalningar

Stödmedlemskap för säsongen 2021/2022:

Stödmedlemskap 200 kr

Kuponghäften – lite nyheter…

From den här säsongen, så har föreningen inte rabatthäften, därför har deltagaravgifterna justerats uppåt för att täcka det ekonomiska bortfallet.

Vad ingår i medlems/träningsavgiften?

Medlemskap i Spånga HK

Grundförsäkring via RF (spelare som inte betalar sin avgift får ej deltaga på träning/match)

Försäkring hos Gjensidige vid träning och match

Licens från 15 år

Träning/match 1-4 gr/vecka i ca 40 veckor

Från 9 års ålder delta i Stockholmsserierna

Från 10 års ålder delta på subventionerade resor 1 gång per säsong

Klubbrabatt på Intersport

Hallhyror

Transporter

Material såsom bollar, tröjor mm

Ersättning och utbildning av ledare

Kansli (administration, tele, porto mm)

Tävlingskostnader för seriespel och cuper (anmälan, domare, funktionärer)

Åtagande av spelare och deras familj:

Förälder/anhörig skall ställa upp och vara matchvärd/kioskvärd under säsongen. Även hjälpa till vid Spånga Handbolls egna Västerortscup i maj. Mer info kommer senare.

Avgiften insätts på Plusgirokonto: 939649-0

Inbetalningen görs med angivande av fakturanummer (om föreningen skickat ut faktura) eller namn+adress+tillhörighet (om inbetalningen sker utan föregående fakturering)

Föreningsläger

Spånga Handbolls Föreningsläger

Allmänt om föreningslägret

Inför varje säsongsupptakt anordnar vi ett gemensamt föreningsläger. Alla lag från C-ungdom till seniorer deltar.

Organisation

Lägeransvarig är Anna Fiskáare. Ta kontakt med kansliet på 0703-790710 för frågor och information.

Till sin hjälp att arrangera föreningslägret finns en Lägergrupp. Vill du hjälpa till att ordna föreningens viktiga föreningsläger? Kontakta då Lägeransvarig